lars_lindblom_stockholmvatten_642

Stockholm Vatten fick CSR Label IGEN!

Stockholm Vatten har inte gjort någon stor affär av utmärkelsen externt, men ett intressant internt arbete har startats och har nya perspektiv på verksamheten. Ändå ledde utmärkelsen till mycket positive respons, inte minst hos ägare och styrelse. Kollegor från hela Sverige hörde av sig för att få tips i sitt eget arbete, däribland Fyrishov.

Integrerar CSR-aktiviteterna i styr och ledningsstrukturen

- CRS har stärkt vårt varumärke och det finns potential att kommunicera detta på ett genomarbetat sätt. Det är bra att få en extern revision av vårt arbete. En CSR-label räcker bara i två år och är ingen vaccination för alltid, förklarar Lars. 
- Vi fortsätter att jobba på ungefär samma sätt, men är mer medvetna, och försöker - liksom vi gör med våra ISO-certifieringar, Lean-arbetet och risk management - att integrera CSR-aktiviteterna i vår styr- och ledningsstruktur. Vi är ännu inte perfekta men fortsätter vår väg med att utveckla personalpolitiken och kontakterna med samhället.

En fyra medlemmar stark arbetsgrupp – HR-chef, informationschef, kvalitetschef och en kommunikationskonsult – har utarbetat ett dokument om vad som behöver göras för att stötta och utveckla CSR-arbetet. För att inte förlora tempo har mål och aktiviteter som har betydelse för CSR-labeln lyfts upp i det balanserade styrkortet. 
13 strategiska mål har fått stöttande indikatorer och aktiviteter och en särskilt CSR-rapport har skapats, utifrån listan med planerade aktiviteter. Det hela stöttas av Stockholms stads riktlinjer.

Fem fokusområden har lyfts fram:

  1. ”Vatten i världsklass” - Stockholm Vatten ska vara branschföredöme i att ta samhällsansvar. Budskapet ska brytas ned på medarbetarnivå, så att alla vet vad det innebär just för dem.
  2. Miljöpåverkan – Earth Hour varje dag. Uppmuntra små steg. Utveckla nya kommunikationskanaler i syfte att sprida goda exempel.
  3. Samhällspåverkan – Uppmuntra förändring och utveckla nuvarande informationskällor.
  4. Rekrytering – Vara en attraktv arbetsplats som erbjuder en plattform för personlig utveckling. Utveckla ett nytt lärlingsprogram, ett trainee-koncept och anställ studenter för att bidra till en arbetslivsintroduktion.
  5. Utveckla företagskulturen - Skapa mötesplatser som uppmuntrar relationsskapade och erfarenhetsutbyte med andra enheter, ex variera mötesplatser. Kanske sätta mål för kulturellt utbyte och göra en handlingsplan med prioriteringar.

Upphandlingsreglerna gör det svårare

CEEP kräver bl a en välkommunicerad medarbetarpolicy liksom en policy för etik och ”code of conduct”. Det finns också kriterier för att även leverantörer, underleverantörer och partners agerar på ett socialt ansvarigt sätt, har bra arbetsvillkor och betalar löner enligt villkor. Tanken är att affärspartners ska vara lokala, helst små och mellanstora, men det är svårt utifrån gällande upphandlingsregler, baserade på EU:s lagstiftning om offentlig upphandling. 
Lars menar att framgångsfaktorerna är att vara kreativ, prioritera och sätta upp utmanande men uppnåeliga mål och stötta varandra i det dagliga arbetet. Här är det viktigt att ha ett bra stöd från bolagsledningen.

Lärlingsprogram och ”Open Eyes”

Lärlingsprogrammet är vitt omtalat. För cirka 10 år sedan insåg Stockholm Vatten att en stor del av den erfarna och utbildade arbetskraften skulle gå i pension, samtidigt som många ungdomar var läströtta. Det resulterade i lärlingsplatser, där ungdomar med reducerad lön fick tränas både praktiskt och socialt, för att efter tre år bli fullt anställda.

- Tack vare gott samarbete mellan HR, AF och sektionschefer har detta blivit ett etablerat rekryteringssätt. Projektet har gett 10 lojala medarbetare, förutom den positiva spin-offen hos ungdomarna.  
För fyra år sedan initierades också projekt “Open Eyes” för ungdomar med funktionsbegränsning. Tanken är att skapa en win-win-situation med fasta jobb samtidigt som företaget får nya perspektiv, och inspiration att tänka nytt. Projektet har gett fyra personer jobb.
- Det hade aldrig gått utan stöd från de äldre cheferna och kollegerna, menar Lars. Det gäller att hitta nya och okonventionella idéer för att nå nya målgrupper. Ett bra koncept på rätt plats och rätt nivå.

Nya mötesplatser för miljökommunikation

Ett exempel på hur man kan arbeta är Stockholm Vattens ”bajsbasket”, som spelades under Stockholms kulturfestival 2012. Där fick barn – i syfte att lära både dem och deras föräldrar hur man skyddar miljön – kasta föremål i soptunnan och toaletten.  
- Att medverka på denna typ av evenemang är främst en fråga om personalresurser, men det är en insats som kommer att ge resultat och som stärker vårt varumärke. För oss är det självklart att vi som stor offentlig aktör ska möta våra kunder i den här typen av evenemang som samordnas inom staden. 

Uppmanar alla att ansöka

- Jag vill verkligen uppmuntra andra att ansöka, även om det är jobbigt att skriva ihop ansökan, säger Lars. Sedan halvårsskiftet tog Stockholm Vatten över avfallshanteringen från Trafikkontoret. Den verksamheten tog med sig många bra projekt som jag tror kommer att stärka vårt CSR-arbete.