milano_fyrishov

Fyrishov, enda bolaget i Europas besöksnäring med CEEP CSR Label!

- Fyrishov har under lång tid arbetat målmedvetet med stora och små frågor inom området hållbar affärsmässig samhällsnytta och en rad strategiska val och insatser ligger till grund i det som synliggjorts i ansökan:

  • Tydliga miljömål, strukturerat arbete i genomförandet och uppföljning av de satta målen.
  • Ett nytt miljö- och energikoncept, med energieffektivitet och förnybara energikällor i de nybyggda multihallarna.
  • Lokala leverantörer och entreprenörer - vilket ger en ökad lokal ekonomisk påverkan - tack vare delad entreprenad i genomförandet av multihallarna.
  • Löpande och systematisk uppföljning av kundsynpunkter och kundnöjdhet.
  • Löpande arbete och utbildning för medarbetarna i arbetsmiljö.
  • Olika former av säkerhetsarbete, t ex utbildning i HLR för samtliga medarbetare.
  • Deltagande i det lokala arbetet för genomförande av strategier för hållbar utveckling.
  • Bidrar till besöksnäringens sammantagna utveckling och inkomster för Uppsala som besöksstad

Granskas av experter och en jury

Själva arbetet att gå igenom hela den omfattande ansökningsproceduren - som nu godkänts med bravur - har genomförts av miljöledare Annika Gottberg och administrativa chefen Staffan Jonsson. Det fina materialet som möjliggör ansökan har förstås alla medarbetare på Fyrishov bidragit till genom sitt dagliga arbete.

Många års hårt arbete med rätt saker

- CEEP CSR Label är en av experter granskad och av jury bekräftad utmärkelse på att vi jobbat med rätt saker under många år, och ger en tydlig riktning för framtiden vad avser våra utvecklingsfrågor. Med ära visar utmärkelsen att vi alla som jobbar på Fyrishov har gjort ett fantastiskt arbete som vi kan känna oss riktigt stolta över. Den ger också Fyrishov AB, Uppsala och Sverige uppmärksamhet både nationell och internationellt vilket i sig är jätteroligt och bidar till den fortsatta utvecklingen på många olika sätt framöver, säger Liisa

I den bakomliggande processen som föregår utmärkelsen, ligger förstås de ägardirektiv som bolaget får från Uppsala kommun. Dessa bryts, via styrelsebeslut, ned i bolagets interna arbete till olika typer av inriktningsmål och strategier i verksamheten.

En puff för hela Uppsala

Uppdraget att gå igenom hela den omfattande ansökningsproceduren med en CEEP CSR ansökan lämnades av VD Liisa E Hundertmark till företagets miljöledare Annika Gottberg och administrativa chef Staffan Jonsson, som sedan genomfört själva ansökningsarbetet som nu godkänts med bravur Det fina materialet har förstås alla medarbetare på Fyrishov bidragit till genom sitt dagliga arbete.
- Vi ser det också som oerhört roligt ur ett perspektiv för Uppsala stad att få den här uppmärksamheten i Europa. Det ger ytterligare kraft till hela Uppsala att fortsätta arbeta med dessa frågor, avslutar Liisa E Hundertmark.

På bilden syns Fyrishovsgänget vid prisutdelningen i Milano. Från vänster Fredrik Ahlstedt kommunstyrelsen Uppsala, Lars Lindblom, kvalitetschef Stockholm Vatten (som också fick utmärkelsen), Annika Gottberg, miljöledare Fyrishov, Liisa Hundertmark Eriksson vd Fyrishov och LarsO Eriksson ordf  Fyrishov.