Kontakta oss

Det är vi som arbetar på KFS. Klicka på +tecknet så får du mer information om och mejladress till respektive medarbetare.

Sortera efter: Namn | Titel

Anna Steen

Branschansvarig för Trafik.

Mobil: 070-419 33 77

anna.steen@sobona.se

Cecilia Tazewell

Branschansvarig för Vård och Omsorg samt Personlig assistans.

Mobil: 070-4193378

cecilia.tazewell@sobona.se

Christina Lingdén

Ansvarig för KFS kommunikation - till exempel digitala kanaler: webbplats, nyhetsbrev, sociala medier och tryckta publikationer. Projektledare för KFS-dagarna och Ledarskapskonferens.

Mobil: 070-4193382

christina.lingden@sobona.se

Conny Larsson

Projektledare för kompetensförsörjning, YA (yrkesintroduktionsanställning) och yrkesintroduktion och praktik för nyanlända

Mobil: 073-960 63 61

conny.larsson@sobona.se

Diana Håkansson

Branschansvarig för Region- och samhällsutveckling, Fastigheter samt Energi.

Mobil: 070-419 33 87

diana.hakansson@sobona.se

Eva Källén

Hanterar medlemsärenden och medlemsansökningar.

Mobil: 070-419 33 86

eva.kallen@sobona.se

Giggi Langlet

Branschansvarig för Besöksnäring och kulturarv samt Utbildning. Arbetar även med arbetsmiljöfrågor.

Mobil: 070-419 33 75

giggi.langlet@sobona.se

Göran Holm

Branschansvarig för Räddningstjänst samt Vatten och miljö. Även juridiska frågor och LOU. Ansvarig för statistikfrågor.

Mobil: 070-419 33 96

goran.holm@sobona.se

Johan Frisö

Svarar för handläggningen av trygghetsärenden i KFS-företagens Trygghetsfond.

Mobil: 070-419 33 95

johan.friso@kfs.net

Lotta Gahmberg

Branschansvarig för Energi samt Personlig assistans.

Mobil: 070-4193381

lotta.gahmberg@sobona.se

Pia Saajakari

Ansvarig för service, reception och vaktmästeri. Arbetar även som kursadministratör.

Mobil: 070-419 33 72

pia.saajakari@sobona.se

Rejhana Babovic

Branschansvarig för Region- och samhällsutveckling samt Fastigheter.

Mobil: 070-419 33 80

rejhana.babovic@sobona.se

Sarah-Kim Sjödelius

Kommunikatör och redaktör för webb, nyhetsbrev och sociala medier

Mobil: 070-419 33 92

sarah-kim.sjodelius@sobona.se