Ledarskap - Klargöra AB

Kontakt: Annika Thunström
0702- 46 28 03

Annika Thunström är kommunikationskonsult med mångårig erfarenhet av att utbilda chefer och medarbetare inom kommunikation och ledarskap. Hon är också UGL-handledare. Hon har arbetat  i över 20 år inom servicenäringen; alltifrån reseledare till chef på golfklubb och marknads- och försäljningsdirektör i en internationell koncern. 2010/2011 samt hösten 2014 vikarierade hon som kommunikationschef på KFS och fortsätter att vara ett uppskattat inslag i KFS ledarskapsutbildningar.
På KFS-dagarna 2011 föreläste hon om sin bok "Framgångsresan – Så blev Ving bäst i klassen" som handlar om motivation, medarbetarskap och företagskulturbyggande. Hon är också specialiserad på och utbildar också gärna inom grupputveckling och kommunikativt ledarskap.

Annika fokuserar på människan och hur vi fungerar, för att nå bästa effekt av vårt arbete och de insatser som görs för att nå målen. Inom grupputveckling tydliggör drivkraftsanalysen SDI, Strenght Deployment Inventory, vikten av olikheter och hur man bäst nyttjar varandras styrkor för att kunna samarbeta och undvika onödiga konflikter.

Målet är att uppnå en företagskultur där engagerade medarbetare och chefer vill och får ta eget ansvar, leder sig själva och presterar optimalt. För att de har lust! Det är framtidens attraktiva arbetsplatser.
Annika erbjuder utbildning, föreläsningar, workshops, stöd och rådgivning inom bl a:

Kulturbyggande 
– Arbetsglädje och motivation
 – Medarbetarskap
 – Grupputveckling
 – Förändringsarbete
 – Kommunikativt ledarskap
 – Personligt ledarskap, UGL 
– Drivkraftsanalysen SDI.

Läs även: