StyrelseAkademien

Kontakt: Maria Öhman
E-post: info@styrelseakademien.se

StyrelseAkademien är en sammanslutning av personer med det gemensamma intresset att verka för bättre styrelsearbete i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av ett antal ideella föreningar i olika delar av landet sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft.

StyrelseAkademiens medlemmar bildar ett rikstäckande nätverk av styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv. De tre grundpelarna för verksamheten är utbildning, rekrytering/förmedling och nätverk.

StyrelseAkademien hjälper ägare, styrelser och enskilda ledamöter att utveckla sin professionalism genom ett stort utbud av utbildningar, kurser och seminarier inom ägar- och styrelseområdet. Certifieringsutbildningen "Rätt fokus i styrelsearbetet" är deras gemensamma grundutbildning som passar alla som är intresserad av styrelsearbete eller på någon sätt har en relation till styrelser.

Kort om StyrelseAkademien
StyrelseAkademien vill vara den främsta erfarenhets- och kunskapsbanken inom ägar- och styrelsefrågor.

Läs även: