Ledarskap - Margareta Lycken AB

Kontakt: Margareta Lycken
Tel: 021-41 03 17

Margareta Lycken är psykolog med mångårig erfarenhet av att utveckla individer, grupper och företag. Hon har även skrivit olika böcker kring arbetslagsutveckling, personlig utveckling och rehabilitering. I sin individstödjande verksamhet använder hon sig bland annat av NLP (NeuroLinguistisk Programmering) och/eller MBTI som ett verktyg för klienten att få ökad självkännedom.

I grupp- och ledarutveckling arbetar hon gärna också med MBTI som utgångspunkt, eftersom självkännedom är en viktig bas i allt. NLP:s förhållningssätt finns också med, mer eller mindre påtagligt i samtliga utbildningar.

Margareta Lycken är sedan många år ett stående och omtyckt inslag i KFS ledarskapsutbildningar.

Läs även: