Förändringsarbete - Kitlab

Kontakt: Annika Castwall - annika@kitlab.se

mobil 0732 511 903


Kitlabs verktyg hjälper organisationens ledare och medarbetare att fördjupa sin förståelse och bottna i innebörden av önskvärda beteenden så att de gör skillnad i vardagliga handlingar, prioriteringar och beslut.

 

Det centrala i allt förändringsarbete är att förändra beteenden. Det är hur ledare och medarbetare beter sig som gör skillnad, som gör att förändringen blir verklighet.

 

För att det ska vara värt mödan att ta resurser och energi i anspråk, för att driva förändringen, så behövs det ett eller flera strategiskt viktiga mål som helst går att mäta.

 

För att driva förändringsarbetet på ett tids- och resurseffektivt sätt behövs också en ledning som har en djupare insikt om att det är ”nya” beteenden som är avgörande för att nå målet.

 

Kitlab hjälper till att översätta strategin som ligger till grund för behovet av förändring till de gemensamma spelregler som behövs för att verksamheten ska nå sin vision och sina mål. Vi har även en metodik för att säkra att alla ledare och medarbetare är med på förändringsresan vilket radikalt ökar sannolikheten för att uppnå målet.

 

Kitlabs verktyg har använts av över 60 000 medarbetare och ledare i ett 40-tal länder på 17 språk.

 

Kontakt: Annika Castwall, mobil 0732 511 903

Mail: annika@kitlab.se

 
Läs även: