Kvalitetssystem - Investors in People

Kontakt: Mona Nettelman
Tel: 0705-36 27 07

Investors in People är en internationell standard som finns i 31 länder. Det främsta syftet är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna. Alla typer av organisationer, små, medelstora och stora, privata eller offentliga kan arbeta med IiP.

Utvärderingar visar att arbete med Investors in People ger större lönsamhet och effektivtet, lägre sjukfrånvaro och högre medarbetarengagemang. Att kvalificera sig som Investors in People visar på hög kvalitet i organisationens sätt att arbeta och stärker varumärket. Investors in People kan användas separat eller vara ett komplement till andra modeller och standarder för utveckling och utvädering. Investors in People är inriktat på att man gör det man säger att man ska göra - inte hur man gör det.

Bland KFS medlemsföretag är t ex Bergtorpsskolan, Byängsskolan och Vårdförbundet Blekinge certifierade enligt Investors in People.