VD-program - IFL vid Handelshögskolan i Sthlm

Kontakt:
Tel: 08-586 175 00

IFL vid Handelshögskolan i Stockholm är en internationell organisation representerad i Sverige, Norge, Finland, Ryssland och Baltikum och en global leverantör av utvecklingsprogram. IFL satsar på ett starkt forskningsarbete över hela världen, ett genom forskning och internationellt näringsliv globalt nätverk av leverantörer, partners och kunder samt en fast grund i svenskt näringsliv som tillhör de mest globaliserade i världen. IFL är särskilt skickliga på integrerade General Management-program och specialiserade på områdena Ledarskap, Affärsutveckling samt Finans och Ekonomi. Alla program är designade för att möta varierande affärs-, chefs-, ledarutmaningar i olika typer av organisationer.

IFL bygger lärprocesserna på en kombination av forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och tar alltid avstamp i kundernas egna praktiska utmaningar och dilemman. Detta gör att programmen ger verklig effekt - både på kort och lång sikt.

IFL har under 50 år som ledande aktör inom avancerad affärs- och ledarutveckling byggt upp en solid kunskap och förståelse för vad som krävs för att få verklig effekt i utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Deras syn på lärande är djupt rotad och har givit oss en ledande position i Europa.

Läs även: