Nu har genomförandeprocessen av samgående mellan KFS och Pacta startat

Efter medlemmarnas beslut på årsstämmorna i våras om att man är för ett sammangående med Pacta har genomförandeprocessen nu tagit fart. Den 1 januari 2018 kommer de båda organisationerna formellt att gå samman och hösten kommer därför att präglas av förberedelser inför detta. Som medlem i KFS är det bra att veta vad som nu sker i olika steg.
- Vi har ett gemensamt uppdrag med Pacta att starta arbetet mot den nya gemensamma organisationen. Fokus för oss är att vi får till ett tryggt och säkert genomförande i tydliga steg så att det ska bli så smidigt för er som är medlemmar som möjligt. Under tiden löper verksamheten på med samma goda service, säger Monica Ericsson, vd KFS.

Efter medlemmarnas beslut på årsstämmorna i våras om att man är för ett sammangående med Pacta har genomförandeprocessen nu tagit fart. Den 1 januari 2018 kommer de båda organisationerna formellt att gå samman och hösten kommer därför att präglas av förberedelser inför detta. Som medlem i KFS är det bra att veta vad som nu sker i olika steg.

Vi har ett gemensamt uppdrag med Pacta att starta arbetet mot den nya gemensamma organisationen. Fokus för oss är att vi får till ett tryggt och säkert genomförande i tydliga steg så att det ska bli så smidigt för er som är medlemmar som möjligt. Under tiden löper verksamheten på med samma goda service, säger Monica Ericsson, vd KFS.

Det första som nu sker är att ett erbjudande har gått ut till KFS medlemsföretag om att överföras i den nya arbetsgivarorganisationen, som har arbetsnamnet Den nya föreningen, DNF. Erbjudandet har den 30 augusti skickas via e-post till vd och kontaktperson på samtliga medlemsföretag och svaret ska skickas till KFS senast den 15 september.

- Vi hoppas självklart att så många som möjligt vill följa med oss in i den nya organisationen! Tillsammans blir vi en starkare röst och kommer att kunna skapa ännu bättre erbjudande och arbetsgivarservice till medlemmarna, säger Monica Ericsson.

Vad händer då under hösten? Nedanstående är viktiga milstolpar för KFS och Pactas gemensamma arbete mot att skapa framtidens arbetsgivarorganisation:

Styrgrupp och genomförandegrupp för arbetet under hösten

Presidierna för KFS och Pactas styrelser utgör initialt en styrgrupp för det fortsatta genomförandearbetet i höst. Pactas tidigare ordförande Heléne Fritzon har under sommaren blivit utsedd till migrationsminister och ersättare är nu utsedd genom Ulf Olsson f n KSO i Borås. I styrgruppen kommer presidiet för bolagsstyrelsen initialt att ingå avseende frågor som te x vd-rekrytering.

En genomförandegrupp bestående av Vd från KFS/Pacta med flera medarbetare har bildats för att samordna och identifiera gemensamma områden att hantera under hösten och första delen av 2018. Där är flera centrala områden och praktiska frågor att hantera såsom förhandlingsverksamheten, arbetsgivarservice och erbjudanden, gemensam kommunikationsplan, verksamhetsinriktning, budget och serviceavgifter, lokaler mm,

Valberedning för tillsättande av styrelse för bolaget med arbetsnamnet DNF:s AB

Valberedning är utsedd och den utgörs av representanter från KFS och Pacta:

KFS:

Benny Ulmestig, Vd Höganäs Energi AB, ordförande

Liisa Hundertmark Eriksson, Vd Fyrishov AB

Anders Jonsson, Vd Sundsvalls Energi AB

Pacta:

Eva Ljung, Vd Folktandvården i Stockholm

Juan Copovi-Mena, Vd Telgebostäder AB

Valberedningen är igång i sitt arbete med ambitionen att beslut om styrelse för DNF AB kan tas i början av september.

Rekryteringsprocess ny VD

Nuvarande Vd:ar för KFS och Pacta, Monica Ericsson och Markus Gustafsson har av styrgruppen fått i uppdrag att ta fram ett förslag till kravprofil för att kunna starta processen med att rekrytera en ny vd för den nya organisationen. Det har nu skett och viktiga steg i den processen är att säkra kvalitet och förankring. I rekryteringen kommer en search/rekryteringskonsult att anlitas för uppdraget. Styrgrupp för rekrytering utgörs av presidierna för KFS och Pacta styrelser samt för den nya bolagsstyrelsen, DNF AB.

Nytt varumärke

Vd:arna har även uppdraget att inleda arbetet med att ta fram namn och logotype för den nya organisationen. Arbetet är igång och två byråer är valda att jobba parallellt med frågan. Byråerna är Westander och Care Of Haus.

Aktuella genomförandefrågor i sammanfattning:

  • Erbjudande till KFS medlemmar om medlemskap i DNF har skickats ut till Vd och kontaktperson i KFS medlemsföretag den 30 augusti.
  • SAVE THE DATE 9 november: Ny gemensam medlemsdag för KFS/Pacta Medlem/Ledarskapsdag är spikad till den 9 november 2017 på Hilton Stockholm Slussen. Detta innebär att tidigare annonserade KFS Ledarskapsdagar 15 – 16 november utgår.
  • KFS och Pactas kanslier träffas på en gemensam konferens den 6-7/9.
  • Identifiera och påbörja arbetet med viktiga gemensamma områden så som förhandlingsverksamhet, kommunikation, erbjudande, ekonomi, budget etc.