Film: Monica Ericsson om utvecklingsarbetet för KFS framtid

Här finns presentationen om KFS utvecklingsarbete för dig som vill ta del av den information som givits under medlemsdialogerna under hösten 2016. KFS vd Monica Ericsson sammanfattar utvecklingsarbetet så här långt i olika kapitel som behandlar: Inledning/sammanfattning, bakgrund, KFS kärnvärden, möjliga alternativ och utvecklingsvägar, KFS krav i samtalen med Pacta samt visionen om en ny arbetsgivarorganisation.

 • Inledning och sammanfattning

  Monica Ericsson: Jag tror att det blir en väldigt stark och attraktiv arbetsgivarorganisation för den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige. 

 • Bakgrund

  Monica Ericsson ger en beskrivning av bakgrunden och uppdraget som KFS styrelse beslutade om 2014. 

 • KFS kärnvärden att ha med oss in i framtiden

  Affärsmässig samhällsnytta, medlemsstyrning, medlemsinflytande samt hög personlig service och servicenivå är viktiga kärnvärden att ha med oss in i framtiden. 

 • KFS möjliga alternativ och utvecklingsvägar

  Vilka alternativ har diskuterats i styrelsen? Pacta som alternativ bygger på realistisk genomförbarhet. 

 • KFS krav inför samtalen med Pacta

  Affärsmässig samhällsnytta, medlemsstyrning (delad), medlemsinflytande och fortsatt hög personlig service och tillgänglighet, organisatorisk självständighet i SKL-koncernen är viktiga krav som KFS har med sig i samtalen med Pactas styrelse. 

 • Visionen om en ny arbetsgivarorganisation

  Styrdokumenten som finns framtagna visar att KFS kärna är tillräckligt säkrad och man skickar underlagen vidare för en bred medlemsdialog. Den nya arbetsgivarorganisationen samlar den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige.