Beslutshandlingar inför medlemsomröstningen den 19 juni

Här finner du beslutshandlingar, kallelse och dagordning inför den extra stämman den 19 juni i Stockholm.

Stämmoprotokoll: 

Stämmoprotokoll från KFS ordinarie årsstämma den 17 maj 2017 (KFS Ideella Förening)

Stämmoprotokoll från KFS ordinarie årsstämma den 17 maj 2017 (KFS Företagsservice AB)

Om du inte kan närvara den 19 juni

  • Fullmaktsformulär för ombud Används om du vill ge fullmakt till ett ombud som närvarar på plats. Formuläret tas med av ombudet och lämnas vid registreringen till stämman. 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Det är vår förhoppning att så många medlemmar som möjligt röstar i denna så viktiga fråga för KFS framtid. 

Kontaktpersoner KFS styrelse: 

Har du några frågor?

Monica Ericsson

Kontaktperson

Monica Ericsson

VD

Telefon: 08-556 009 51

E-post: monica.ericsson@kfs.net