Beslutshandlingar inför medlemsomröstningen den 17 maj

I början av april skickas beslutshandlingar inför medlemsomröstningen till samtliga medlemsföretag. Detta utskick innehåller följande handlingar:

  • Fullmaktsformulär för ombud Används om du vill ge fullmakt till ett ombud som närvarar på plats. Formuläret tas med av ombudet och lämnas vid registreringen till stämman. 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Det är vår förhoppning att så många medlemmar som möjligt röstar i denna så viktiga fråga för KFS framtid. 

Kontaktpersoner KFS styrelse: