Vision

KFS Vision och värderingar

KFS vision: Genom att vara Sveriges bästa arbetsgivarorganisation underlättar vi för våra medlemmar att bedriva världens bästa affärsmässiga samhällsnytta.

Verksamhetsidé

Genom professionalism, medlemsnära support och förtroendefull samverkan är KFS det självklara valet av arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga företag. KFS ska skapa trygghet och stärka medlemsföretagens förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och erbjuda affärsmässig samhällsnytta. 

KFS värdegrund

Vår värdegrund speglar vårt förhållningssätt - både externt - i möten med medlemsföretag och andra samarbetskontakter - och internt - gentemot våra medarbetare. KFS ska stå för: 

Professionalitet

KFS ska vara en kompetent, påläst och kunnig arbetsgivarorganisation med både bred och djup kunskapsnivå. Medarbetarna ska kännetecknas av saklighet och ha integritet med nära relationer till sina medlemmar. KFS ska arbeta målinriktat, effektivt och långsiktigt.

Medlemsfokus

KFS ska finnas till för medlemmarna i deras vardag. Medlemsmöten är viktiga och ett tillfälle att ge medlemsnytta. Målet är att i vårt stöd och service vara tillmötesgående, tillgängliga och lösningsfokuserade och alltid sätta medlemmen i första hand. 

Öppenhet

KFS ska vara transparent och tydlig med vad organisationen står för och erbjuder. Våra medarbetare ska vara personliga, inkluderande och ärliga, och våga ompröva. De ska vara förändringsbenägna och utvecklingsinriktade och nyfikna på hur andra tänker.

Offensivitet

KFS ska arbeta strategiskt, innovativt, omvärldsbevakande och ligga steget före. Vi ska möta omvärlden och medlemmen på nya arenor och vara drivande och proaktiva, både i vårt sätt att arbeta och att marknadsföra oss.