KFS samgående med Pacta

Här finns all information om KFS positionsarbete och framtida inriktning: Att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam och kraftfull organisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft.

Nu har genomförandeprocessen av samgående mellan KFS och Pacta startat

Stadgar, bolagsordning och instruktioner valberedning, avtalsråd och arbetsgivardelegation

Stadgar Den Nya Föreningen (DNF)

Bolagsordning Den Nya Föreningens AB (DNF AB)

Valberedningsinstruktion för DNF AB

Instruktion för Avtalsråd och Arbetsgivardelegation

Har du frågor? 

Har du frågor som du vill ställa direkt till KFS styrelse? Kontakta någon av oss från styrelsens presidium: 

Aktuellt material

Detta har hänt 2016: 

November 2016

  • Fortsatt medlemsdialoger, läs mer och anmäl dig här:
  • Frågor & Svar om KFS framtida inriktning
  • Utskick via nyhetsbrev med senaste nytt, ca 2/11. 
  • Film utifrån medlemsdialoger som genomförts tas fram för dig som inte kunnat delta. Vi samlar röster från KFS ledning, KFS medlemsföretag samt Pacta. Publiceras i mitten av november. 
  • Förberedelser inför sonderande medlemsenkät som distribueras i slutet av året. 

Oktober 2016

  • Medlemsdialoger genomförs branschvis i hela landet.       

Augusti 2016

Under hösten bjuder KFS in samtliga branscher till medlemsdialog om KFS framtida inriktning att bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta. Vi hoppas att du tar möjligheten att delta för att få information och samtala om det utvecklingsarbete som bedrivits av KFS styrelse och om vad det innebär för ditt företag. Läs mer och anmäl dig här: 

Juni 2016:

Monica Ericsson presenterar arbetet så här långt med KFS position och framtida inriktning. Inklusive styrelsens beslut. 

Har du några frågor?

Kontaktperson

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Kommunikationschef

Telefon: 08-452 72 76

E-post: christina.lingden@sobona.se