bild varför medlem

Bli medlem!

Funderar ni på att gå med i en arbetsgivarorganisation? Är ni ett samhällsnyttigt bolag? Kan du svara ja på de flesta av frågorna nedan? Då blir valet lätt!

Vill du:
 1. Känna dig trygg i rollen som arbetsgivare och göra rätt från början?
 2. Ha en personlig förhandlare som är specialiserad på just din bransch och som du kan kontakta i stort och smått i arbetsgivarfrågor?
 3. Ha bra kollektivavtal som främjar arbetsfred? 
 4. Ha branschanpassade avtal som ger ditt företag likvärdiga förutsättningar som övriga i branschen? Så att ni kan rekrytera och behålla branschens bästa medarbetare!
 5. inspiration, tips och råd i hur ni kan skapa det "goda företaget" och förbättra er arbetsmiljö?
 6. Löpande bli uppdaterad kring vad som händer inom lagstiftningen som påverkar dig som arbetsgivare?
 7. Bli inbjuden till inspirerande arrangemang och events?
 8. Få tillgång till nätverk och mötesplatser för att kunna utbyta erfarenheter med andra i liknande företag? 
 9. Gå en avgiftsfri utbildning i arbetsrätt? Eller någon annan utbildning inom exempelvis arbetsmiljö och ledarskap?  
 10. Ha ett enkelt pensionsavtal som gör att du vet precis hur mycket pensionen kommer att kosta? 
 11. Ha tillgång till specialdesignade mallar och verktyg, för exempelvis anställningsavtal och uppsägning av personal?
 12. Att du och dina anställda ska få stöd vid personalomställning/neddragningar?
 13. Utveckla ert CSR-arbete för att kunna ta sociala och miljömässiga hänsyn?
Kort och gott - bli den bästa arbetsgivaren i ett effektivt och konkurrenskraftigt samhällsnyttigt bolag!

Vad kostar det?
Medlemsavgiften i KFS är 2018 0,25 %. Läs mer om medlemsavgiften här
Vem kan bli medlem?
Alla företag inom det kommunala kompetensområdet som bedriver samhällsnyttig verksamhet under affärsmässiga former. Oavsett ägarform.