Vatten och miljö

Verksamheterna kan delas in i följande kategorier: VA, renhållning och återvinning.

Kollektivavtal

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

VA

Återvinning

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

I dagsläget finns två befintliga branschråd för Vatten och miljö: VA och Återvinning, då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt. Nytt branschråd kommer under året att bildas utifrån en sammanslagning dessa, gemensamt med medlemsföretag från tidigare Pacta och KFS.

NUVARANDE BRANSCHRÅD VA: 

Maria Appel, sekreterare
Roslagsvatten AB, Åkersberga

Tomas Blomqvist
Umeå Vatten och Avfall AB

Sigrid De Geyter
Uppsala Vatten och Avfall AB

Per Fremark
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bromölla

Krister Schultz
Stockholm Vatten och Avfall AB

Carl-Olof Zetterman
Syvab, GrödingeNUVARANDE BRANSCHRÅD ÅTERVINNING: 

Thomas Nylund, ordförande
Gästrike Återvinnare, Gävle

Johan Lausing
Sörab, Vallentuna

Dan Erik Nordin 
Borab, Bollnäs

Leif Östlind
Kils Energi AB, Kil

Branschansvariga förhandlare

Göran Holm

Kontaktperson

Göran Holm

Förhandlare

Telefon: 08-452 72 70

E-post: goran.holm@sobona.se

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Förhandlare

Telefon: 08-452 77 17

E-post: peter.ohrstrom@sobona.se