Vård och omsorg

Inom vård och omsorg finns företag inom psykiatrin, äldre- och handikappsomsorg samt mödravård. Vidare återfinns här verksamheter riktade till bland andra ungdomar och vuxna missbrukare.

Kollektivavtal 

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

I dagsläget finns ett branschråd för Vård och omsorg då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt. Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från både tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Niels Elvhammar, ordförande
VOB Syd AB, Växjö

Jennie Börjhagen, sekreterare
VOB Syd AB, Växjö

Katarina Ahlqvist
Gryning Vård AB, Göteborg

Peter Boudin
Team Olivia AB, Stockholm

Mari Eriksson
Famntaget Omsorg AB, Stockholm

Ramona Grapenhielm
Vårdförbundet Sörmland, Vingåker

Per Törnvall
AB Vårljus, Solna

Branschansvariga förhandlare

Cecilia Tazewell

Kontaktperson

Cecilia Tazewell

Förhandlare

Telefon: 08-452 72 69

E-post: cecilia.tazewell@sobona.se

David Carlsson

David Carlsson

Förhandlare

Telefon: 08-452 71 36

E-post: david.carlsson@sobona.se