Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Kollektivavtal

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

Peter Liss, ordförande
Svealandstrafiken

Jonas Skovgaard
Gamla Uppsalabuss

Stefan von Below
Luleå Lokaltrafik AB

Claes Barkebo
Uddevalla Omnibus AB

Mikael Karlsson
Uddevalla Omnibuss

Mikael Juhlin
Göteborgs spårvägar AB

Andreas Olofsson
Skellefteåbuss

Branschansvarig förhandlare

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Chef för arbetsgivarservice

Telefon: 08-452 72 77

E-post: anna.steen@sobona.se

Alexandra Wåhlstedt

Alexandra Wåhlstedt

Förhandlare

Telefon: 08-452 75 98

E-post: alexandra.wahlstedt@sobona.se