Region- och samhällsutveckling

Verksamheterna bedrivs av företag som på olika sätt arbetar för att bidra till samhällsutvecklingen och kan delas in i följande underkategorier: Näringslivsutveckling, upphandling, IT, trafikhuvudmän, information, forskning, marknadsföring, tjänster, inköpsbolag, kommun/regionförbund, samordningsförbund och övrig utveckling.

Kollektivavtal

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

Konsult och service

Fastighet och näringsliv

Trafikhuvudmännen

Besöksnäring

VA

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

I dagsläget finns inget branschråd för Region- och samhällsutveckling. Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Branschansvariga förhandlare

John Nilsson

Kontaktperson

John Nilsson

Förhandlingschef

Telefon: 08-452 74 72

E-post: john.nilsson@sobona.se

Rejhana Babovic

Rejhana Babovic

Förhandlare

Telefon: 08-452 72 68

E-post: rejhana.babovic@sobona.se