Region- och samhällsutveckling

Verksamheterna bedrivs av företag som på olika sätt arbetar för att bidra till samhällsutvecklingen och kan delas in i följande underkategorier: Näringslivsutveckling, upphandling, IT, trafikhuvudmän, information, forskning, marknadsföring, tjänster, inköpsbolag, kommun/regionförbund, samordningsförbund och övrig utveckling.

Kollektivavtal

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

Konsult och service

Fastighet och näringsliv

Trafikhuvudmännen

Besöksnäring

VA

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

Camilla Fahlander
Din Tur AB

AnnChatrin Haglund
Matlaget i Gällivare AB

Karin Gellin
VärNa kommunalförbund

Ann-Britt Dahl
Mediapoolen AB

Branschansvariga förhandlare

John Nilsson

Kontaktperson

John Nilsson

Förhandlingschef

Telefon: 08-452 74 72

E-post: john.nilsson@sobona.se

Rejhana Babovic

Rejhana Babovic

Förhandlare

Telefon: 08-452 72 68

E-post: rejhana.babovic@sobona.se