Räddningstjänst

Verksamheterna består av kommunalförbund och privata företag som bedriver räddningstjänst.

Kollektivavtal

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

Anders Edstam, Ordförande
Södertörns brandförsvarsförbund

Maria Thögersen
Räddningstjänsten Syd

Anneli Hansson
Räddningstjänsten Dala Mitt

Jörgen Gertsson
Värends Räddningstjänst

Nestor Wallberg
Gästrike Räddningstjänst

Branschansvarig förhandlare

Sofia Bengtsson (föräldraledig)

Kontaktperson

Sofia Bengtsson (föräldraledig)

Förhandlare

Telefon: 08-452 76 22

E-post: sofia.bengtsson@sobona.se

Göran Holm

Göran Holm

Förhandlare

Telefon: 08-452 72 70

E-post: goran.holm@sobona.se