Fastigheter

Verksamheterna bedrivs av företag verksamma inom bostäder/allmännyttan, lokaler/kommersiella fastigheter samt parkering.

Kollektivavtal

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

Fastighet och näringsliv

Parkering

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

I dagsläget finns ett branschråd för Fastigheter då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt. Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från både tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Lars Mauritzson, ordförande
Fabs AB, Alingsås

Peter Clemin
SKIFU, Sundsvall

Anders Torslid
Kraftstaden Fastigheter AB

Jeanette Berggren 
Örebroporten AB

Claes Magnusson
Sisab AB

Christian Rockberger
Stockholm Parkering AB

Elin Pietroni
Umeå Parkerings AB

Göran Jäverbrink
Mölndal Parkerings AB

Martin Rylander
Varbergs Fastighets AB

Juan Copovi-Mena
Telge Bostäder AB

Branschrådsmöten 2018

16 oktober

Branschansvariga förhandlare

Rejhana Babovic

Kontaktperson

Rejhana Babovic

Förhandlare

Telefon: 08-452 72 68

E-post: rejhana.babovic@sobona.se

David Carlsson

David Carlsson

Förhandlare

Telefon: 08-452 71 36

E-post: david.carlsson@sobona.se