Energi

Verksamheterna bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: Nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Kollektivavtal

Kollektivavtal för tidigare KFS-medlemmar

Kollektivavtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd 

I dagsläget finns ett branschråd för Energi då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt. Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från båda tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Sylvia Michelordförande
Kraftringen Energi AB, Lund

Katharina Frank, sekreterare
Luleå Energi AB

Per Allerth 
Västervik energi & Miljö AB

Per Dahlberg 
Falu Energi & Vatten AB

Tomas Eriksson
Affärsverken AB, Karlskrona

Jessica Fredson
Ystad Energi AB

Magnus Jacobsson
Skara Energi AB

Anneli Sjömark 
Luleå Energi AB

Fridolf Eskilsson
Jönköping Energi AB

Branschrådsmöten 2018

26 september
6 december

Branschansvariga förhandlare

Lotta Gahmberg

Kontaktperson

Lotta Gahmberg

Förhandlare

Telefon: 08-55600961

E-post: lotta.gahmberg@sobona.se

Diana Håkansson

Diana Håkansson

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 67

E-post: diana.hakansson@sobona.se

Peter Öhrström

Peter Öhrström

Förhandlare

Telefon: 08-452 77 17

E-post: peter.ohrstrom@sobona.se