Besöksnäring och kulturarv

Verksamheterna som bedrivs inom besöksnäring och kulturarv kan delas in i följande kategorier: Museer, turism, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater, arkeologi och fritidshamnar.

Avtal

Avtal för tidigare KFS-medlemmar

Läns- och regionmuséer

Musei- och arkeologisk verksamhet

Avtal för tidigare Pacta-medlemmar

Branschråd

I dagsläget finns ett branschråd för Besöksnäring och kulturarv då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt (från f d branscherna Besöksnäring och Musei- och arkeologisk verksamhet). Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från både tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Stefan Elgh, ordförande 
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Håkan Engström, vice ordförande
KB Älvhögsborg,  Trollhättan

Odile Lekberg, sekreterare
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Lennart Johansson 
Kulturparken Småland AB, Växjö

Thomas Järliden 
Bror Hjortstiftelsen, Uppsala

Martin Roos
Destination Eskilstuna AB, Eskilstuna

Lena Vikström
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndal

Branschansvariga förhandlare

Giggi Langlet

Kontaktperson

Giggi Langlet

Förhandlare

Telefon: 08-452 72 72

E-post: giggi.langlet@sobona.se

Erik Lardenäs

Erik Lardenäs

Kontaktperson pension och försäkring

Telefon: 08-452 71 81

E-post: erik.lardenas@sobona.se