Avtalsrörelse 2016

Följ processen nedan.

Information om avtalsrörelsen och förhandlingarna kommuniceras här, tillsammans med utskick av arbetsgivarinformation (nyhetsbrev) och mail till respektive bransch. Välkommen att kontakta din branschförhandlare för senaste nytt, kontaktuppgifter finns under branscherna i vänstermenyn. 

Mer att läsa om avtalsrörelsen finns ex vis på nedanstående webbsidor:

Svenskt Näringsliv, www.svensktnaringsliv.se
Sveriges Kommuner och Landsting, www.skl.se
Tidningen Lag och Avtal, www.lag-avtal.se
Tidningen Arbetet, www.arbetet.se
Respektive fackförbunds hemsida 

 

24 augusti

Efterhand som avtal nu har slutits och godkänts av KFS styrelse är förhandlingsprotokollen publicerade under respektive bransch. Vi kommer inte att trycka avtal i pappersform (pga kort avtalsperiod) utan istället publicera utskriftsbara PDF-filer efterhand som layoutbyrån blir klar med redigeringarna. Under hösten startar förhandlingarna för branscherna Pass och Trafik samt förberedelserna inför nästa års avtalsrörelse.

 

1 juli

KFS har kommit överens med Kommunal om nytt avtal för bransch Utbildning.
Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 2,2 % och gäller från och med 2016-09-01 till och med 2017-08-31.
- Vi är nöjda med att vi kunde sluta en överenskommelse i början av sommaren, så att våra skolor kan starta sin revisionsprocess för Kommunals medlemmar tidigt i höst, Claes Blomgren, förhandlingschef. 

 

30 juni

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Vård och Omsorg med Vision, Förtecknade Saco och Vårdförbundet som gäller för perioden 2016-04-01- 2017-03-31. Löneavtalet är sifferlöst och avtalet följer i övrigt industrins märke med ett avtalsvärde på 2,2 % för tolv månader.

 

23 juni

​Avtal för bransch Besöksnäring är nu tecknat med Vision, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Förtecknade Saco samt Ledarna. Avtalet gäller för perioden 2016-04-01- 2017-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 2,2 % på tolv månader. 

KFS har också kommit överens med tjänstemännen om förändringar i tillsvidareavtalen för Energi, Fastighet och Näringsliv, Flygplats, Konsult & Service, Läns- och Regionmuséer, Trafikhuvudmän, Parkering, VA samt Återvinning.

 

9 juni

Avtalen är nu även klara med Transport för branscherna Flygplats och Återvinning. Avtalen följer industrins märke med ett avtalsvärde på 2,2 % och gäller från och med 2016-04-01 till och med 2017-03-30. Förhandlingsprotokoll och en sammanfattning av nyheterna i avtalen återfinns under respektive bransch. 

 

30 maj

Avtal är nu tecknat med Kommunal för bransch Energi och Vård & Omsorg och Kommunals förbundstyrelse har godkänt avtalen. KFS styrelse har att godkänna avtalen den 1/6.
Energiavtalet löper på 13 månader med ett värde om 2,38 % vilket följer industrins märke på 2,2 % på 12 månader. Vård & Omsorgsavtalet innehåller en undersköterskesatsning på 400 kr med oförändrad OB.

Läs mer om nyheterna i samtliga klara avtal under respektive bransch.

Avtalen med Transport för Flygplats och Återvinning återstår samt tjänstemännen på Besöksnäring och Vård & Omsorg.

 

27 maj

Avtalen med Seko är klara. Energiavtalet undertecknades den 27 maj och Bilagan till Flygplatsavtalet för Räddningstjänst undertecknades den 25 maj. 

Avtalen med Unionen är också klara. Avtal undertecknades den 26 maj för Besöksnäring, Flygplats och Återvinning.

 

24 maj

Den 24/5 förhandlade KFS med Kommunal (Vård och Omsorg), avtal ej klart och förhandlingar pågår med övriga fackliga parter. Med Seko fortsätter förhandlingarna onsdag 25/5 för bransch Flygplatser och fredag den 27/5 för bransch Energi. Nästa vecka är det KFS-dagarna men veckan efter fortsätter avtalsvården med tjänstemännen avseende tillsvidareavtalen.

 

19 maj

Nu är första avtalen tecknade! KFS och Kommunal har kommit överens om nya avtal för branscherna Besöksnäring, Fastighet & Näringsliv, Konsult & Service, Länsmuseer, Parkering, VA samt Återvinning som gäller för perioden 2016-04-01 till 2017-03-31. Avtalen följer industrins märke med ett avtalsvärde på 2,2 % på tolv månader. Förhandlingsprotokollen publiceras under respektive bransch under dagen den 19/6. 

– Vi är nöjda med avtalen då de innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin vilket kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom branscherna, säger Claes Blomgren, förhandlingschef på KFS.

Förändringarna i avtalen inkluderar bland annat ändrad tidsfrist vid central förhandling i löneprocessen och tydligare regler kring föräldrapenning. Avtalen har även uppdaterats genom redaktionella ändringar som förtydligar och förbättrar avtalen som helhet vilket gör det mer användarvänligt för medlemsföretagen.

Idag har vi förhandlat med tjänstemännen (Besöksnäring) och förhandlingar pågår med övriga fackliga parter. Seko har fortsatt förhandling imorgon fredag den 20/5 för bransch Energi och KFS växlar yrkanden med Kommunal för bransch Trafik samt förhandlar Vård & Omsorg med tjänstemännen. Nästa vecka är det fortsatta förhandlingar med Seko (Räddningstjänst/Flygplats) samt Kommunal (Vård & Omsorg). 

 

15 maj

Vi är inne i slutförhandlingar med Kommunal på flera av våra avtalsområden och dialog pågår med branschråden. Ett flertal förhandlingstillfällen är utsatta i veckan med övriga fackförbund. Förhandling med Seko (för Energi) är inplanerat till fredag den 20 maj. Yrkanden för bransch trafik överlämnas från Kommunal samma dag.

 

9 maj

Förhandlingar pågår idag med Seko för Energi samt tjänstemännen, förhandling med Kommunal sker den 16 maj för Energi. Senare i veckan träffar vi Kommunal (Besöksnäring och Vård & Omsorg) samt Transport (Återvinning och Flygplats).

 

4 maj

Under veckan har vi förhandlat med bl a Kommunal för vård & omsorg, Besöksnäring och Länsmuseer. Nästa vecka möter vi bl a Seko, Kommunal, Transport samt tjänstemannaparterna och förhoppningsvis går vi in i slutförhandlingar. 

Vid frågor, kontakta oss direkt på telefon: 08-556 009 50 eller skicka ett mail på info@kfs.net

 

29 april

Kommunal har förhandlat i veckan med SKL och förhandlingarna avslutades i fredags. Avtalet med Kommunal löper på tre år från 2016-05-01 till 2019-04-30. Läs mer på www.skl.se

 

28 april

Förhandlingar pågår denna veckan inom samtliga branschområden där avtalen löpte ut den sista mars och ett slutande av avtal väntas inom kort. Vi har under veckan träffat Seko, Kommunal, Unionen och tjänstemännen (tillsvidareavtalen). EFA (EnergiFöretagens Arbetsgivareförening) och Seko tecknade avtal i onsdags, avtalsvärdet blev 2,2 % på ett år. 

 

22 april

Förhandlingar med Kommunal och Seko har genomförts under veckan och fortsätter nästa vecka. Samtal har även förts med tjänstemannaförbunden; även dessa fortsätter nästa vecka. 

Tjänstemännen:
26/4 Tillsvidareavtalen samt Besöksnäring

Unionen:
27/4 Besöksnäring, Återvinning, Flygplats

Kommunal:
28-29/4 Energi, Fastighet, Konsult, VA, Parkering, Återvinning

Seko:
29/4 Energi

Kontakta din branschansvariga förhandlare om du vill veta mer. 

 

18 april

Förhandlingar pågår inom samtliga branschområden där avtalen löpte ut den sista mars. I denna veckan träffar KFS; Kommunal, Seko samt tjänstemannafacken. Unionen ligger dock något senare. 

 

13 april

Varsel, strejk och lockout pågår eller väntar inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Inga KFS medlemmar är dock berörda (eller förväntas drabbas) och våra förhandlingar går enligt plan. Vid frågor, kontakta oss direkt på telefon: 08-556 009 50 eller skicka ett mail på info@kfs.net

 

8 april

Förhandlingar med Seko på branschområde energi pågår och förs i god anda och nytt förhandlingsdatum är utsatt till den 21-22 april. Avstämning med branschråd Energi sker löpande.

 

6 april

KFS förhandlare har utsatt följande tider för förhandlingar

Kommunal:
19/4 Energi, Fastighet, Konsult, VA, Parkering, Återvinning
12/4 Besöksnäring, Länsmuseer

Seko:
7-8/4 Energi

Unionen:
13/4 Besöksnäring, Återvinning, Flygplats

Tjänstemännen:
11/4 Tillsvidareavtalen samt Besöksnäring 

Transport:
11-12/5 Återvinning, Flygplats

Kontakta din branschansvariga förhandlare om du vill veta mer. 

 

3 april
Avtal för handeln klart

Svensk Handel har tecknat nya kollektivavtal med Handelsanställdas förbund för detalj- och partihandeln.

Båda avtalen löper på ett år från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017. Kostnadsökningarna följer märket som satts av parterna inom industrin. Lönerna ökar med 590 kr/mån. Besök www.svenskhandel.se

 

31 mars
Industriavtalet klart 

Avtalet för Industrin är klart och parterna är överens. Avtalet är ettårigt och innebär ett avtalsvärde på 2,2 procent. Avtalet slöts efter att parterna svarat ja på de opartiska ordförandens slutliga hemställan. För de branscher som har sk delpension/flexpension ingår en avsättning på 0,2 procent.

I och med att märket nu är fastställt kan även KFS avtalsförhandlingar gå in i en mer aktiv fas. Förhandlingstillfällen är utsatta med parterna under april och maj. Vi rapporterar löpande kring det som händer på denna sida. 

 

30 mars

Det finns fortfarande inget resultat från förhandlingarna inom industrin. Avtalen löper ut nu vid midnatt på torsdag och det finns en konfliktrisk.

Läs mer på ex vis www.arbetet.se om hur förhandlingarna inom industrin utvecklas.

Inom byggsektorn har fackförbundet Byggnads varslat Sveriges Byggindustrier, BI, om strejk på 60 företag. Byggnads ingår i det som kallas 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas förbund, Målarna och Seko). Läs mer på www.byggnads.se

Ett 60-tal företag med omkring 2.600 medlemmar kommer att tas ut i strejk från den 12 april om ingen uppgörelse nås innan dess. Medlare från medlingsinstitutet kopplas nu in.
Inget av KFS medlemsföretag är berört. 

 

15 mars

Inom industrins område har parterna kallat in opartiska ordföranden sk. "Opo" motsvarande medlare som nu stöttar i förhandlingarna mellan parterna. Opo har tidigare lämnat förslag på ett tvåårigt löneavtal. Arbetsgivarna har dock sagt nej till avtalsförslaget då de anser att fackens lönekrav omöjliggör ett längre avtal än ett år.

Facken inom industrin har ställt avtalskrav på löneökningar om 2,8 procent, vilket arbetsgivarsidan avvisat som alldeles för höga krav. Inom byggbranschen har 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas förbund, Målarna och Seko) ställt krav på löneökningar om 3,2 procent.

KFS avvaktar avtalen och "märket" inom industrin som vi kommer att utgå ifrån.

 

9 mars

"Teknikföretagen nej till avtalsskiss från OPO

Ett tvåårigt avtal kan bli lösningen i den svåra avtalsrörelsen inom industrin. Facken säger ja till förslaget som lanserades av de opartiska ordförandena i förhandlingarna. Medan arbetsgivarna omedelbart svarade nej." Presstelegram.

 

2 mars

SEKO och Kommunal har lämnat över sina yrkanden till oss och vi utvärderar nu dessa. Lönekraven är på 3,2 % respektive 2,8 %. KFS inställning är som tidigare att invänta märket för industrin i mars, se nedan under "Yrkanden".

Vi har haft samverkan med EFA (Energi Företagens Arbetsgivareförening) inför förhandlingarna med SEKO och första förhandlingstillfället är utsatt till idag. Oskar Pettersson är förhandlingsledare med biträde av Göran Holm.


Inom industrin, där märket sätts, har OPO (Opartiska Ordföranden) gått in i avtalsförhandlingarna och ett resultat väntas i slutet av mars.  

Yrkanden

I förhandlingarna mellan industrins parter finns det inte så mycket att rapportera, förhandlingar pågår. Tågordningen är att Teknikföretagen gör upp med Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer först. Parallellt med industriförhandlingarna löper förhandlingarna inom övriga berörda delar av näringslivet, som till exempel handel, transport- och byggbranschen. KFS har möte med Seko den 5/2, där Seko överlämnar sina yrkanden. KFS har även möte med Kommunal den 22/2. Unionen i sin tur överlämnar sina yrkanden i början av mars.

På Svenskt Näringslivs hemsida www.svensktnaringsliv.se finns en film som beskriver hur det sk. märket fungerar i avtalsrörelsen. 

Uppsägning av KFS avtal

Samtliga fackförbund har under december månad skickat in uppsägningar av våra tidsbestämda avtal (exklusive Trafikavtalet vilket löper ut 30 september, Personlig assistans vilket löper ut 31 oktober). Samtal med tjänstemannafacken (tillsvidareavtalen) förs, där KFS yrkande på förändringar i de allmänna villkoren har förts fram. Vi väntar på yrkanden från våra fackliga parter inom kort, varefter vi analyserar, sammanställer, värderar och kommunicerar dessa till respektive bransch.

Industriavtalet

Måndagen den 21/12 utväxlade fack och arbetsgivare inom industrin sina yrkanden. Sammanfattning: Industrifackens (IF metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer) gemensamma krav är löneökningar på 2,8 procent medan Teknikarbetsgivarna anger att löneutrymmet ligger under en procent. Parterna ser framför sig ett ettårsavtal.

• Fortsatt utbyggnad av deltids/flexpension
• Ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete
• Åtgärder för en bättre arbetsmiljö

Kommunals yrkande till SKL innehöll utöver löneökningar i nivå med det yrkande som industrifacken enats om en extra lönesatsning på undersköterskor som uppgår till minst 3,3 procent. 

Det finns mer att läsa om avtalsrörelsen ex vis på nedanstående webbsidor, vissa organisationer erbjuder även prenumerationer på nyhetsbrev. 

 

KFS avtalsupptakt den 3 december 2015

Torsdagen den 3 december genomförde KFS avtalsupptakt inför 2016. Samtliga fackliga parter var kallade till ett gemensamt möte där KFS avtalsyrkanden redovisades och överlämnades. Mötet startade med att VD Monica Ericsson beskrev KFS arbete med Affärsmässig Samhällsnytta och de utmaningar och möjligheter som finns kring ex vis kompetensförsörjning framöver. Därefter gjordes en beskrivning av det samhällsekonomiska läget av professor Oskar Nordström Skans, Uppsala Universitet. KFS yrkanden 2016 föredrogs av KFS Förhandlingschef, Claes Blomgren och förhandlingarna startar vecka 5 (tjänstemannaförbunden med tillsvidareavtal har träffats löpande). Presentationerna från upptakten är publicerade i höger menyn.

 

Kallelse till avtalsupptakt

Torsdagen den 3 december inleder KFS upptakten inför avtalsrörelsen 2016. Samtliga fackliga parter är kallade till ett gemensamt möte där avtalsyrkanden och en tidplan för de kommande kollektivavtalsförhandlingarna kommer att redovisas och överlämnas. 

KFS strävar mot avtal utan angivna nivåer och tillsvidareavtal som inte medför kostnadsökningar utöver avtalsnivåerna som tecknas av den internationellt konkurrensutsatta industrin. Avtalstecknande ska medföra en absolut fredsplikt för avtalsperioden innebärande ett förbud även mot sympatiåtgärder.
Det är viktigt att behålla de branschanpassade avtalen och att på de områden där det behövs fortsätta att driva kraven på fortsatt anpassning till branschernas speciella förhållanden. Det är en högt prioriterad fråga för KFS medlemmar att kollektivavtalen ska ge konkurrensneutralitet jämfört med andra kollektivavtal inom motsvarande bransch.

 

Industrins avtalsrörelse 2016

Under 2016 kommer över 450 av de över 600 kollektivavtalen som finns på den svenska arbetsmarknaden att omförhandlas. Huvuddelen av avtalen löper ut den 31 mars. Ca 2,9 miljoner anställda inom privat och offentlig sektor berörs. 

Industriavtalet och "märket".
Industrins löneavtal är tänkt som riktmärke för hela arbetsmarknaden. 2013 tecknade industrins parter ett treårigt löneavtal som gav 2,3 procent per år, 6,8 procent totalt varav 0,5 till pensionsavsättning (delpension eller som det numera kallas flexpension).

Under hösten 2015 tas kravlistor s.k. yrkanden fram. I december 2015 möts sju fackförbund och tolv arbetsgivarförbund inom industrin för att utbyta krav. De verkliga förhandlingarna inleds först en bit in i januari nästa år. Syftet är att nya avtal ska bli klara innan de gamla löper ut i mars och fredsplikten därmed upphör. Har industrins parter inte kommit överens till dess kopplas en opartisk ordförande (OPO) in. OPO kan lägga egna förslag till avtal och har rätt att skjuta upp varslade stridsåtgärder i två veckor.

Har du några frågor?

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@sobona.se