vindkraft

Branscher, branschavtal och andra avtal

KFS och Pacta - det vill säga: Sobona - har varit indelade i 15 respektive 16 branscher vardera och dessa kommer successivt att sammanföras till sammanlagt 12 gemensamma branscher enligt följande: Energi, Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, Vård- och omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv, samt Region- och samhällsutveckling.
Dessa branschsidor kommer att uppdateras successivt under våren enligt den nya branschindelningen.

Avtalen ger maximala möjligheter ur den enskilde kommunens koncernperspektiv, med stort utrymme för lokala lösningar och lokal lönebildning. Det är sådant som underlättar för att kunna leverera en affärsmässig samhällsnytta.

I vänstermenyn hittar du till de 12 nya branscherna och de avtal som gäller inom respektive bransch. Kontaktuppgifter finns även till branschansvariga förhandlare.