Rapportera lönestatistik och yrkeskoder

Nu är det dags för den årliga insamlingen av anställningsuppgifter för att ta fram lönestatistik. Information om insamlingen har skickats till lönestatistikansvarig på respektive företag. Kom ihåg att rapportera lönestatistiken senast den 16 november 2018.

Nedan finner du övergripande information, yrkeskoder samt rapporteringsanvisningar beroende på hur du väljer att sammanställa statistiken. Vid insamlingen iakttas GDPR.

Anvisningar för företag som använder löneprogram för sammanställning

Anvisningar för företag som använder Excel-mall för sammanställning

Excel-mall för statistikrapportering

KFS yrkeskoder

KFS yrkeskoder Energi

Yrkeskoder Läns- och regionmuseer

Yrkeskoder Trafikhuvudmännen

Hjälpdokument VA

Hjälpdokument Personlig Assistans 

Även i år samarbetar vi med AON Hewitt AB kring statistikrapporteringen. Om du har frågor kring statistikrapporteringen kontakta Sobona (tidigare KFS) Lönestatistik på kfs@aon.se

Vill du se material från tidigare årgångar, logga gärna in på medlemssidorna för tabeller, informationsskrifter, analyser samt läshänvisningar. Länk till lönestatistiken 2004-2017