Förhandlingsordning

KFS Förhandlingsordning FO-F 03 ersätter vissa regler kring förhandlingar och preskription enligt Medbestämmandelagen och Lagen och rättegång i arbetstvister.

Förhandlingsordningen gäller för företag anslutna till KFS och tecknas mellan KFS och avtalsslutande parter.

Länk till förhandlingsordningen

Har du några frågor?

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@sobona.se