Arbetsmiljö

Arbetsmiljön ska främja hälsa och en långsiktigt hållbar människa i arbetslivet. Arbetsgivare och arbetstagare har ett delat intresse av att undvika ohälsa och arbetsolyckor som sätter ner arbetsförmågan.

Det behövs både ett gott arbetsklimat och uppmärksamhet på fysiska risker i arbetsmiljön. Många företag väljer också att arbeta med friskvård i olika former.

Som arbetsgivare behöver du känna till de lagar och regler som styr dina åtaganden i arbetsmiljöarbetet. Det krävs också en kunskap om vad som går att göra på arbetsplatsen för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Här finns sådant som är värt att veta om arbetsmiljö. Det ska vara enkelt att göra rätt!

Har du några frågor?

Giggi Langlet

Kontaktperson

Giggi Langlet

Förhandlare

Telefon: 08-452 72 72

E-post: giggi.langlet@sobona.se