Arbetsgivarfrågor

För arbetsgivare

Här vill vi på ett strukturerat sätt förmedla information som kan vara bra att känna till som arbetsgivare. Det kan röra sig om lagar och förordningar, referat från Arbetsdomstolen eller allmänna tips i olika frågor.

Arbetsgivarfrågorna är sorterad efter ämnesområde. Saknas ett dokument beror det på att informationen förfallit eller blivit inaktuell. 

För medlemsinformation och aktuell Arbetsgivarinfo, läs mer under medlemssidorna (obs! kräver inloggning).

Just nu fokuserar vi på att underlätta för er medlemsföretag att anställa ungdomar med hjälp av Yrkesintroduktionsanställningar inom Energi, VA och Vård & Omsorg. Vi arbetar också med "Praktik med yrkeskompetensbedömning", att matcha nyanländas yrkeskunskaper med företagens kompetensbehov. Mer information finns under rubriken "Att anställa".

Här kan du läsa om avtalsrörelsen 2017

Saknar du någon information under arbetsgivarfrågor?

Anna Steen

Kontakta oss gärna så att vi kan utöka informationen.

Anna Steen

Chef för arbetsgivarservice

Telefon: 08-452 72 77

E-post: anna.steen@sobona.se