Tjänstepensionskurs

Kursdatum

Kursdatum: 8 oktober 2018
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 7 september

Anmäl dig här

PA-KFS 09 trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009 och omfattar anställda födda efter 1953. Den nya pensionsplanen är helt premiebestämd vilket underlättar företagens budgetering och ger de anställda möjligheter att påverka sin pension genom kloka placeringar av pensionspremien.

För anställda 1953 och tidigare fortsätter Gamla PA-KFS att gälla.

Pensionsvalet deltar på utbildningen för att svara på frågor. 

Halv dags utbildning, kl. 9 - 12 och avslut med gemensam lunch

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.