Lokal lönebildning

För tillfället finns det inga inplanerade datum för kursen. Om du vill kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när vi har tillräckligt många intresserade.

Intresseanmälan

Modern lönebildning är individuell och differentierad. Lönebildningen kan vara ett styrinstrument för arbetsgivaren, men ställer samtidigt mycket stora krav på lönesättande chefer. Kursen förmedlar den syn som avtalstecknande parter har på en väl fungerande lönebildning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • hur en lön är uppbyggd
  • hur modern lönebildning fungerar
  • grunderna för lönepolitik och löneförhandlingsprocessen
  • grundläggande samtalsteknik
  • grundläggande förutsättningar vad gäller effektiv feedback

Ur innehållet

  • Förutsättningarna för att hålla medarbetar- och lönesamtal
  • Lönepolitik och förhandlingsprocesser

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef/arbetsledare och redan har eller ska börja genomföra medarbetar- och lönesamtal.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats.

Vill du veta mer?

Annelie Hedenström

Kontakta kursadministratör

Annelie Hedenström

Servicechef

Telefon: 08-556 009 71

E-post: annelie.hedenstrom@kfs.net