Lagen om Offentlig upphandling, LOU/LUF

För tillfället finns det inga inplanerade datum för kursen. Om du vill kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när vi har tillräckligt många intresserade.

Intresseanmälan

EU-regler styr de svenska reglerna om upphandling. Rättsutvecklingen på området är snabb - inte bara genom regler utan också genom omfattande ny praxis. Det är viktigt att ha koll på reglerna. Den 1 januari 2017 fick vi tre nya upphandlingslagar - dessa dagar handlar om nya LOU/LUF. Advokaten Anna Ulfsdotter Forssell ger dig en grundläggande och bred utbildning om reglerna kring offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna. Du ska få kunskaper som är praktiskt användbara i din verksamhet och på så sätt få ut mest möjliga nytta av regelverken. Under dagen kompletteras avsnitten med nya domar.

Ur innehållet

  • Grundläggande principer för offentlig upphandling/upphandling
  • De olika upphandlingsförfarandena - när får de användas och vilket förfarande passar bäst i olika givna situationer?
  • Genomgång av upphandlingsprocessen från start till mål - kompletteringar, förtydliganden, principer för utvärdering etc.
  • Regler om ändring av befintliga, upphandlade kontrakt och ramavtal
  • Regler för överprövning, ogiltighet, upphandlingsskadeavgift och skadestånd
  • Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten - vem gör vad?
  • Kort om regler om offentlighet och sekretess
  • Praktiska övningar och belysande exempel

Medverkande

Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi.

Målgrupp

För dig som VD, inköpare eller upphandlare som arbetar med upphandling och deltar i anbudsgivning i upphandlingar.

Avgift

5.000 kr. Plus moms.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontakta kursadministratör

Pia Saajakari

Verksamhetsledare för servicegruppen

Telefon: 08-556 009 52

E-post: pia.saajakari@kfs.net