Handledarutbildning

Kursdatum

Kursdatum: 28 november 2017
Ort: Luleå
Sista anmälningsdag: 27 oktober

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta kursadministratören.


Kursdatum: 5 december 2017
Ort: Trollhättan
Sista anmälningsdag: 3 november

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta kursadministratören.

Förberedelser inför utbildningsdag

Inför utbildningsdagen ska du ha genomfört webbutbildning, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.

 

Mål

Utbildningsdag i handledning
Runt om i landet erbjuder vi utbildningsdagar för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Tid och plats

Östersund 9/11, Clarion Hotel Grand, kl. 09.00-15.00
Luleå 28/11, Clarion Hotel Sense, kl. 10.15-16.00
Trollhättan 5/12, Scandic Swania, kl. 10.00-16.00

Anmälan
Det är kostnadsfritt att delta. Vi tillämpar dock en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 5 arbetsdagar innan utbildningstillfällets starttid på 1 000kr. Självklart kan du skicka en kollega i ditt ställe om du får förhinder i sista sekunden. Antalet platser är begränsade. Om du vill anmäla fler än två deltagare, kontakta din kontaktperson på KFS alternativt projektledare Conny Larsson, conny.larsson@kfs.net

Ur innehållet

Utbildningen består av tre delar; Ett, webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration. Två, handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Tre, utbildningsdag med fokus på erfarenhetsutbyte.

Läs mer på

www.kfs.net/handledarutbildning 

Medverkande

Kursledare: Johan Frisö, Conny Larsson, Diana Håkansson, Per Sjödin

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.