Arbetstid

För tillfället finns det inga inplanerade datum för kursen. Om du vill kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när vi har tillräckligt många intresserade.

Intresseanmälan

Hur hanterar du de vanligast förekommande frågorna kring arbetstid på din arbetsplats? En elementär utbildning för att få en bättre förståelse för arbetstidslagen och kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser.

Observera att kursen inte omfattar frågor kring semester, föräldraledighet eller annan ledighet. 

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

 • De grundläggande arbetstidsrättsliga frågorna
 • Var du kan hitta svaret på arbetstidsfrågor i kollektivavtalet
 • Frågor av vikt för schemaläggning

Ur innehållet

Ur innehållet

 • Arbetstidsrättsliga begrepp
 • Dygnsvila
 • Veckovila
 • Sammanlagd arbetstid
 • Begränsningsperioder
 • Jour
 • Beredskap
 • Olika ersättningar kopplad till arbetstid

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till arbetsledare, löneadministratörer och annan personal som hanterar arbetstidsfrågor. 

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.