Arbetsrätt, påbyggnad - utbildning

Kursdatum

Kursdatum: 19-20 september 2017
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 21 augusti

Anmäl dig här

En fördjupning i arbetsrätt där vi framförallt tittar på hanteringen av personalproblem på arbetsplatsen och innebörden av personalansvaret. Vi arbetar med praktikfall och diskuterar olika lösningar.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Arbetsrätt i ett djupare perspektiv
  • Arbetsrättslig praxis och viktiga rättsfall knutet till detta
  • Träning i hur du tillämpar arbetsrätt praktiskt

Ur innehållet

  • Fördjupning om misskötsamhet och uppsägningar av personliga skäl
  • Fördjupning beträffande begreppet turordning och företrädesrätt
  • Övergång av verksamhet
  • Diskriminering

Målgrupp

För dig som gått Arbetsrätt grund och/eller till chefer, arbetsledare och personalhandläggare som har några års erfarenhet av arbetsledning.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats.

Vill du veta mer?

Annelie Hedenström

Kontakta kursadministratör

Annelie Hedenström

Servicechef

Telefon: 08-556 009 71

E-post: annelie.hedenstrom@kfs.net