Arbetsrätt, grund - utbildning

För tillfället finns det inga inplanerade datum för kursen. Om du vill kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när vi har tillräckligt många intresserade.

Intresseanmälan

Hur hanterar du de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats? En elementär utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor
  • Var du kan hitta olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare
  • Var fallgroparna finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar

Ur innehållet

  • Anställningsavtalets ingående - vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer - vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Grundläggande genomgång av MBL
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked - översiktligt
  • Tolkningsföreträde och vetorätt

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på en arbetsplats. Den är också lämplig för personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats.

Vill du veta mer?

Annelie Hedenström

Kontakta kursadministratör

Annelie Hedenström

Servicechef

Telefon: 08-556 009 71

E-post: annelie.hedenstrom@kfs.net