Arbetsmiljöutbildning

Kursdatum

Kursdatum: 12-13 september 2017
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 14 augusti

Anmäl dig här

När företagets medarbetare är friska, motiverade och engagerade har verksamheten större förutsättningar att bli framgångsrik.

Att ha en god insyn i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och på ett systematiskt sätt arbeta med arbetsmiljön på företaget i samverkan med medarbetarna, är en framgångsfaktor.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

 • Arbetsmiljörättens källor
 • Hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kostnadseffektivt hälsoarbete och rehabilitering
 • Kränkande särbehandling och diskriminering

 

Ur innehållet

 • Innehållet i arbetsmiljölag och arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete från "ax till limpa"
 • Arbetsgivarens straffansvar vid arbetsmiljöbrott
 • Ekonomin i arbetsmiljöarbetet
 • Rehabiliteringskedjan
 • Kränkande särbehandling
 • Verklighetsbaserade exempel

 

 

 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare, men också till skyddsombud som vill lära mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats.

Vill du veta mer?

Annelie Hedenström

Kontakta kursadministratör

Annelie Hedenström

Servicechef

Telefon: 08-556 009 71

E-post: annelie.hedenstrom@kfs.net