UGL

UGL-kurser 2017

Erbjudande till KFS medlemmar att gå UGL-kurs till specialpris.

I samarbete med Klargöra och Goliat ledarskapsutveckling kan KFS erbjuda sina medlemmar att gå ledarskapsutbildningen UGL till specialpris. Kursen är lämplig för såväl personer som har en arbetsledande befattning som för alla som ingår i en arbetsgrupp. Den riktar sig till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap.

För KFS medlemmar kan vi nu erbjuda UGL-kursen till specialpris: 

Endast 12.500 sek + 9.300 för kost och logi (exklusive moms). Ordinarie pris 15.900 sek.

Kurserna äger rum på Skeviks Gård i Gustavsberg. Kursen genomförs med 2 handledare, godkända av Försvarshögskolan. 

2017 genomförs UGL-kursen vid följande tillfällen:

 • vecka 7 (13 – 17 februari) 2017
 • vecka 17 (24 april – 29 april) 2017
 • vecka 42 (16 - 20 oktober) 2017
 • vecka 49 (4 - 8 december) 2017
 • Information och anmälan

 • Läs mer i denna pdf:

  KontaktpersonAnnika Thunström på Klargöra för mer information och anmälan. 

  Utveckling av Grupp och Ledare – lär genom egna och andras upplevelser

   
  UGL introducerades och utvecklades av Försvaret i början av 80-talet och har sedan dess en självklar plats i dess ledarskapsutbildning. Idag är UGL landets mest populära kurs i personlig utveckling med 10 000-tals deltagare från näringsliv, kommuner och landsting.  

  Metoden är baserad på en mängd övningar som kräver att deltagarna aktivt undersöker sin ledarförmåga i nya situationer. Genom egna och andras upplevelser förstår deltagarna hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på allt som sker, samt hur man hanterar detta.

  • Det är en resa för alla, oavsett roll och nivå; en viktig resa för att förstå sina medmänniskor.  
  • Jag fick förståelse för skeenden i en grupp. Hur jag som ledare bör agera utifrån mina och gruppens egenskaper o värderingar, och beroende på var i grupputvecklingen vi befinner oss. 
  • För mig personligen blev det en aha-upplevelse att förstå hur andra uppfattar mig och på olika sätt reagerar på mitt och andras beteende, samt vilken påverkan jag har på andra. Inte minst hur jag kan påverka det.

  UGL syftar till att öka förståelsen om oss människor, ge oss insikter i hur vi fungerar och påverkar andra, samt ge verktyg för att kunna hantera svåra situationer. Under en intensiv vecka fördjupar vi kunskaper och färdigheter i att hantera det som hindrar respektive främjar utvecklingen av grupper, individer eller organisationer.

  Målsättningen är att bli förstå sin egen roll och ansvar i att påverka och bli påverkad genom att:

  • uppnå ökad självkännedom i syfte att bli effektiva gruppmedlemmar, utbildare och ledare.
  • förbättra förmågan att kommunicera för att grupper och individer ska fungera och utvecklas
  • öka förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback
  • kunna upptäcka och hantera konflikter
  • kunna tillämpa situationsanpassat ledarskap
  • öka kunskapen om gruppers utveckling
  • stresshantering
Läs även: