Kalendarium

 • Arbetsmiljöutbildning

  Kursen syftar till att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Workshop i handledning, Helsingborg

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Arbetsrättslig baskurs

  Hur hanterar du de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats? En elementär utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen.

 • Workshop i handledning, Falun

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Workshop i handledning, Jönköping

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Workshop i handledning, Göteborg

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Anställningsvillkor - Branschavtal

  Vilka bestämmelser innehåller branschavtalet? Här får du lära dig så mycket att du vet var du kan kontrollera fakta innan du agerar.

 • Introduktionsdag

  Välkommen till introduktionsdag den 25 april, en introduktionsträff om din nya arbetsgivarorganisation och dina kollektivavtal.

 • Misskötsamhet i anställningen

  Utbildningens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras.

 • Medlemsdagar och årsstämma 2018

  Vi på Pacta/KFS är stolta och glada över att få välkomna dig som medlem till våra första medlemsdagar med förenings- och årsstämma. För första gången möts vi i Sveriges nyaste arbetsgivarorganisation för att diskutera framtidens möjligheter och utmaningar.