Kalendarium

 • Rikskonferens Bättre Skola

  Välkommen till Eskilstuna och rikskonferensen Bättre Skola den 17-18 januari 2018! Konferensen riktar sig till rektorer, skolchefer, lärare, förvaltningschefer, forskare, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Konferensen äger rum på Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna. Anmäl dig före den 22 december för reducerat pris!

 • Seminarium - Forum för konstruktiv konflikthantering

  Ett seminarium där vi med utgångspunkt i Nonviolent Communication (giraffspråket) utforskar ett förhållningssätt och en metod för att skapa kontakt istället för motstånd. Genom detta kan vi lära oss att stå upp för oss själva och samtidigt ta in andras perspektiv, så att problem, konflikter och utmaningar kan lösas på nya kreativa sätt.

 • GDPR, Stockholm

  Nya dataskyddsförordningen GDPR

 • Språkutveckling på arbetsplatsen Gävle

  KFS erbjuder en vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk. Alla arbetsplatser har sin egen kultur. Som handledare förmedlar du både yrkeskultur och sociala ”måsten”. Målet är gemenskap, trygghet och motivation att göra sitt bästa.

 • Lokal lönebildning och löneprocess

  Kursen vänder sig främst till dig som är lönesättande i din roll. Målet är att du ska få grundläggande kunskaper om lönebildning och hur lönebildningen kan användas strategiskt för att uppnå verksamhetens mål. Det innebär att du som är lönesättande chef ska verka för en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman.

 • GDPR, Stockholm

  Nya dataskyddsförordningen GDPR

 • GDPR, Stockholm

  Nya dataskyddsförordningen GDPR

 • GDPR, Göteborg

  Nya dataskyddsförordningen GDPR

 • Workshop i handledning, Umeå

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Arbetsmiljöutbildning

  Kursen syftar till att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete.