Kalendarium

 • Misskötsamhet i anställningen

  Utbildningens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras.

 • Årsstämma 2018

  KFS årsstämma 2018 är förmodligen KFS sista och förutom Årsredovisning för 2017 kommer en avgående- och slutredovisning att lämnas för 2018 inför föreningens upplösning.

 • Frukostseminarium: Hur skapar vi trygga och engagerade medarbetare?

  Forum för konstruktiv konflikthantering bjuder in till frukostseminarium om hur vi skapar trygga och engagerade medarbetare.

 • Medlemsdagar och årsstämma 2018

  Vi på Pacta/KFS är stolta och glada över att få välkomna dig som medlem till våra första medlemsdagar med förenings- och årsstämma. För första gången möts vi i Sveriges nyaste arbetsgivarorganisation för att diskutera framtidens möjligheter och utmaningar.

 • Arbetsmiljöutbildning

  Kursen syftar till att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.

 • Pension & Försäkring

  Mer information kommer.

 • Workshop i handledning, Umeå

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.