Aktuellt

Förändrade a-kasseregler

Från 2015-09-07 gäller nya ersättningsregler för a-kassan. Det påverkar storleken på din AGE-ersättning. Du kommer nu att få en större del från a-kassan o din AGE kommer att minska, gäller dig som har pågående AGE. För dig som påbörjar AGE efter 2015-09-07 tillämpas nya reglerna.

2015
Statistik

2015 har summerats. Under 2015 inkom 110 ärenden till Trygghetsfonden, en minskning med 14 ärenden jämfört med 2014. Dock en ganska hög siffra om man jämför några år tillbaka i tiden.  Av de anmälda var det 69 kvinnor och 41 män. Medelåldern var 44,8 år bland kvinnorna och 47,8 år bland männen. Under 2015 har fonden satsat större resurser på coaching och detta har lett till att fler personer har kommit snabbare i ny sysselsättning. Det har också minskat antal personer som fått AGE, avgångsersättning. Vilket påverkat fondens utgifter på ett positivt sätt. Det är fler  som väljer att utbilda sig och som har sökt och beviljats utbildningsbidrag från Trygghetsfonden. Vi kan summera 2015 som ett år då de aktiva åtgärderna fått en större del av resurserna och att utfallet av detta är mycket positivt för de personer som omfattas av trygghetsfonden.

2015

Coaching

Coaching, ett sätt att hitta nya vägar framåt. Fler och fler använder sig idag av en professionell coach eller en omställningsspecialist som bättre beskriver rollen. Coachens/Omställningsspecialistens roll i Trygghetsfonden är att hjälpa den coachade att hitta sin egen väg till ny sysselsättning. Utgångspunkten är att vi alla själva sitter inne med svaren på våra frågor. Ibland kan det dock vara så att vi behöver någon som kan hjälpa oss hitta de svar som vi själva bär på.


Karriärplanering

Karriärplaneringsverktyget är igång på KFS Trygghetsfondens webb. Vi har tagit fram verktyget i samarbete med Aventus för att underlätta för alla klienter som aktivt vill arbeta med sitt nästa steg i arbetslivet.  
Alla som omfattas av Trygghetsfonden kommer att ha tillgång till detta planeringsverktyg, kontakta rådgivare Johan Frisö vid frågor.

 

Vill du veta mer

Johan Frisö

Kontakta områdesansvarig

Johan Frisö

Rådgivare KFS Trygghetsfond

Telefon: 08-556 009 75

E-post: johan.friso@kfs.net