Goda exempel om affärsmässig samhällsnytta - medlemmar berättar

KFS medlemsföretag arbetar med många projekt som på olika sätt skapar hållbarhet och samhällsnytta - både internt i företagen och i samhället.

 • katarina_ahlqvist_227

  Affärsmässighet i Gryning är medlet för att skapa samhällsnytta!

  - Genom att förbättra livskvaliteten för människor i behov av stöd, bidrar vi till ett socialt hållbart samhälle. Samhällsnyttan är målet och affärsmässigheten medlet. Grynings existensberättigande vilar på Affärsmässig Samhällsnytta, menar Katarina Ahlqvist, sedan tre år VD för Gryning Vård.

 • Ny arbetsmetodik stärker Gästrikes Vattens Affärsmässiga samhällsnytta

  För att effektivisera vårt och kommunens arbetssätt inom Vattenområdet och på så sikt höja kvaliteten, har Gästrike Vatten AB - ägd av kommunerna Gävle, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby - infört en helt ny arbetsmetodik, utifrån Svenskt Vattens Hållbarhetsindex. Varför det, Mats Rostö, VD?

 • Inger_lindback_gavle

  Unikt kommunalt - privat samarbete gjorde Gävle fossilbränslefritt

  - Bomhus Energi AB är något så unikt som ett samarbete mellan det kommunalt ägda Gävle Energi och det börsnoterade BillerudKorsnäs. Resultatet är oerhört givande ur alla perspektiv och har lett till en rejäl minskad* användning av fossila bränslen, berättar Inger Lindbäck, VD Gävle Kraftvärme och vice VD vid Gävle Energi.

 • annika_gottberg_fyrishov

  Helhetssynen gör Fyrishov till ett hållbart föredöme

  Fyrishov har många gånger lyfts fram för sitt framgångsrika hållbarhetsarbete. 2014 lyckades man som första företag inom besöksnäringen få CEEP CSR* Label och i våras belönades man med hedersomnämnande i KFS pris för Affärsmässig samhällsnytta. Vad är hemligheten, miljöledare Annika Gottberg?

 • Roger_Carlsson_VEMAB

  ”Vårflodsel” och biobränsle gör Vimmerby oljefritt

  - Det känns bra att vara en aktör i utvecklingen för ett hållbart samhälle. Förr kom oljebilarna till Åbro Bryggeri tre gånger i veckan. Idag är vi en nästan oljefri kommun, som producerar egen miljömässig el med hjälp av biobränsle från skogen i närheten, säger Roger Carlsson VD på Vimmerby Energi & Miljö, VEMAB.

 • Rusning till Fågelmyras återvinningscentral tack vare Nystartsjobb!

  Dålig återanvändning av hushållssopor + dålig integration + nystartsjobb + smart idé + samarbetsvilja inom kommunen = 70 ton återanvända sopor + nöjdare medarbetare + nya relationer med nysvenskar + mindre fördomar + bättre språkkunskaper +++... Detta är Fågelmyra on Tour!

 • marie_alowersson_varbergenergi_227

  Inte bara minskade utsläpp med nästan 100.000 ton koldioxid!

  Varberg Energi är ett av Sveriges bästa energiföretag om man jämför klimatpåverkan per levererad energimängd. - Idag får alla våra kunder ”Vivael” - enbart från vind och vatten - och 47 procent av all energi är egenproducerad. Nu vill vi gå ett steg längre, för att bidra till ett bättre samhälle; med ISO 26000, berättar miljöchefen Marie Alowersson.

 • agamal_spanningssökarna_227

  Kreativa hållbara energilösningar i Kraftringens kunskapstävling Spänningssökarna.

  Vem hittar på den mest innovativa lösningen för hur vi ska hantera framtidens energibehov – och presenterar den på ett pedagogiskt sätt? Svaret vet vi den 22 november då finalen i Spänningssökarna 2015 för 1200 niondeklassare äger rum. Arrangör är Kraftringen, ett av KFS medlemsföretag.

 • Fyrishov, enda bolaget i Europas besöksnäring med CEEP CSR Label!

  - Vi är väldigt glada och stolta över att få utmärkelsen CEEP CSR Label. Det visar att det fokuserade arbete vi gjort under många år, är rätt väg, säger Liisa E Hundertmark, vd Fyrishov AB. Fyrishov är det enda företag inom Europas besöksnäring som mottagit utmärkelsen, och det andra i Sverige!

 • Stockholm Vatten fick CSR Label IGEN!

  - Att som första svenska företag få CEEP CSR Label 2012 var ett jättebra kvitto på att vi jobbar rätt. Samtidigt blev det en uppmuntran i att jobba vidare och ta tag i de områden där vi kan bli bättre. Därför är det härligt att vi åter lyckats få utmärkelsen, säger Lars Lindblom, Kvalitets- och Miljöchef på Stockholm Vatten.

 • Anne Wikström, Nässjö Affärsverk.

  Nässjö Affärsverk i mångkulturell integration via praktikanter

  Nässjö Affärsverk har prövat att erbjuda praktikplatser till flyktingar som under sin svenskundervisning (SFI) vill passa på att få inblick i den svenska arbetsmarknaden. En halvdag i veckan under tio veckor fick sex personer komma in i företaget. Det började förra hösten och fortsatte med en ny grupp i våras.

 • UMEVA tar socialt ansvar med fokus på personalen

  UMEVA ville kartlägga hur de lever upp till socialt ansvarstagande med fokus på personalen. De valde att utgå från ISO 26000 som är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande. De initiala områden UMEVA valde att undersöka var arbetsförhållanden samt samhällsengagemang och utveckling.

 • Entreprenörsanställda har fler olyckor och tillbud

  Umeå Energi ser samma trend som Arbetsmiljöverket varnar för. Det är mer vanligt att entreprenörer råkar illa ut. Därför behöver beställaren ha bättre uppföljning av säkerheten genom daglig närvaro och stickprov. Regelbrott måste få konsekvenser. Arbetsmiljöverket har nyligen redovisat en tvåårig inspektionsinsats om inhyrdas arbetsmiljö. De får mer skador än företagens egna anställda och många ställer inga krav på sin arbetsmiljö av rädsla för att inte få fortsatt uppdrag. Hos Umeå Energi finns inhyrda främst i kontorsmiljö medan andra delar av verksamheten istället anlitar entreprenörsföretag.

 • Integrerat mångfalds- och lärlingsarbete på Stockholm Vatten

  Facit är tydligt! 40-50 lärlingar har tagits in i verksamheten. 1 (en) har lämnat – under en 10-årsperiod. Lärlingarna går in med en låg lön, men som går att leva av. Efter tre år är de färdiga med full lön och fullt ansvar. - Det är lönsamt för alla parter. Vi ser människor som ska integreras i verksamheten. Då blir det till en helhet som vi vill ta ansvar för fullt ut, inte en policy som samlar damm. Vi får lojala, kunniga medarbetare som presterar högt. Jag är övertygad om att några av dessa ungdomar kommer att jobba här hela sitt arbetsliv.

 • Stockholm Vatten AB – första svenska företaget som fått CEEP-CSR Label

  Den 14 november 2012 fick Stockholm Vatten AB certifieringen CEEP-CSR Label – den enda CSR-certifieringen på europeisk nivå som är utformad särskilt för de företag som levererar samhällsnyttiga tjänster.