​KFS går mot omröstning för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

[Pressmeddelande]

KFS styrelse har den 22 mars godkänt beslutsunderlaget om att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Beslutet innebär att KFS medlemsföretag kommer att rösta i frågan under 2017 års ordinarie årsstämma den 17 maj på KFS-dagarna i Umeå. Styrelsen föreslår stämman att besluta om samgående med Pacta.

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam och kraftfull arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

- Tillsammans bidrar vi till långsiktig stabilitet, utvecklingskraft och ännu bättre servicenivå till våra medlemsföretag, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

I utvecklingsarbetet för KFS framtid och i de samtal som förts tillsammans med Pacta är det fem viktiga ingångsvärden som säkerställer den fortsatta medlemsnyttan i den nya arbetsgivarorganisationen:

  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Medlemsstyrning
  • Medlemsinflytande
  • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet
  • Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen

KFS styrelse har initierat och drivit ett utvecklingsarbete för att säkra ett kraftfullt arbetsgivarstöd för sina medlemmar även i framtiden. Under det senaste året har en bred dialog och informationsprocess genomförts bland KFS medlemmar.

- Det är positivt att vi nu är framme i ett konkret beslutsunderlag som är tydligt och erbjuder en långsiktig lösning för medlemsföretagens bästa. Nu är det dags för våra medlemmar att besluta om KFS framtid, säger Ann-Sofie Wågström, ordförande för KFS styrelse.

För mer information läs på www.kfs.net/framtid eller kontakta:

Ann-Sofie Wågström, ordförande KFS styrelse, tel: 070-627 95 92, ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se

Monica Ericsson, vd KFS, tel: 08-556 009 51, monica.ericsson@kfs.net