vl

Västerås lokaltrafik vinner KFS-priset 2016

​Västerås Lokaltrafik vinner priset i affärsmässig samhällsnytta för sitt engagerade arbete med långsiktig hållbarhet. Priset delades ut igårkväll under en ceremoni på KFS-dagarna i bolagets hemstad Västerås.

Enligt motiveringen har Västerås Lokaltrafik gjort en viktig insats för integration, mångfald, jämställdhet och positiv samhällsutveckling. Initiativen har samtidigt gagnat den egna verksamhetens utveckling och leverans till nytta för hela samhället.

Det branschledande arbetet för minskad klimat- och miljöpåverkan, systematiskt kvalitetsarbete och hög kundnöjdhet är ytterligare kvitton på bolagets föredömliga arbete med affärsmässig samhällsnytta.

- Västerås Lokaltrafik är ett mycket fint exempel på hur ett kommunalt bolag kan skapa marknadsledande nytta. De sträcker sig långt utöver sitt kärnuppdrag och tar ansvar för hela samhället där de verkar och är därför en mycket värdig vinnare av KFS-priset, säger KFS vd Monica Ericsson.

För mer information kontakta:

Peter Liss, VD Västerås Lokaltrafik, tel: 021-470 18 70

Monica Ericsson, VD KFS, tel: 070-419 33 71