Uppdatering av tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS bransch Läns- och regionmuseer och Vision, Ledarna, Civilekonomerna och Förtecknade Saco

[Pressmeddelande]

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för Läns- och regionmuseerna. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

- Vi är nöjda med avtalet då det innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin. Det kommer att gynna våra medlemsföretag inom branschområde Läns- och regionmuseer, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
  • Möjlighet till återföring av övertid införs
  • Egen turordningskrets för anställda i projekt finansierade av externa medel
  • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på kfs.net/lansochregionmuseer. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen efter sommaren.


För mer information kontakta:

Giggi Langlet, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 55, giggi.langlet@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net