Smartare rekrytering – så gjorde Renova

Genom att bredda sin rekryteringsbas och samarbeta med Arbetsförmedlingen tillgodosåg Renova sina kompetensbehov, och blev ytterligare ett gott exempel på inkluderande arbetsmarknad och smartare rekrytering.

- Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre, säger Renovas vd Ingrid Näsström.

Återvinningsföretaget Renova hade svårt att hitta chaufförer och valde därför att samarbeta med Arbetsförmedlingen. I ett första steg fick de träffa några personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet var att Renova skulle se om personerna hade rätt förutsättningar för att gå en arbetsmarknadsutbildning på Arbetsförmedlingen, som sedan skulle kompletteras med en praktik på Renova och därefter ett sommarvikariat.

Genom samarbetet hittade Renova sex stycken sommarvikarierande chaufförer som senare fick förlängning till följd av deras goda arbetsinsatser.

I den här filmen kan du se hur det gick till >


Om Återvinningsuppropet
Återvinningsuppropet är återvinningsbranschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.