kalmar

Kalmar Läns Museum är andrapristagare av årets KFS-pris

Vi är glada och stolta över att våra insatser ger avtryck. Priset visar att vi är på rätt spår i att utveckla vår roll som samhällsnyttig aktör – som kan bidra till långsiktigt hållbart samhälle både vad gäller integration och mångfald och minskad klimatpåverkan, säger verksamhetschef Örjan Molander.

Enligt motiveringen har Kalmar Läns Museum med utgångspunkt i den unika kompetens som finns satsat på utveckling av en ny verksamhetsdel. Detta för att öka människors förståelse för vad som påverkar samhällsutvecklingen och främja tolerans och integration vilket är avgörande framgångsfaktorer för en hållbar framtid.

- Kalmar Läns Museum har visat att innovativ verksamhetsutveckling genererar affärsnytta och stärker den egna ekonomin. De visar också på en helhetssyn i hållbarhetsarbetet genom proaktiva initiativ för minskad klimat- och miljöpåverkan i lokalsamhället, vilket går långt utöver kärnverksamheten, säger Monica Ericsson, vd på KFS.
  

Kontaktperson:
Örjan Molander, verksamhetschef, Kalmar Läns Museum, tel:
Monica Ericsson, VD KFS, tel: 070-419 33 71, monica.ericsson@kfs.net