Fler kan anställas med yrkesintroduktion

Målgruppen för yrkesintroduktionsanställning utökas från och med den 1 maj: Förutom ungdomar omfattas nu även nyanlända och långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att detta ska hjälpa medlemsföretagen att bredda sin rekryteringsbas ytterligare för att säkerställa sina kompetensbehov, och samtidigt hjälpa fler grupper in på arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktionsanställning (YA-anställning) är en anställningsform där arbete kombineras med lärande. Tidigare har endast ungdomar omfattats av anställningsformen, men nu kommer avtalen utvidgas för till att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa. De nya avtalen börjar gälla den 1 maj 2017 och omfattar branscherna Energi (med Kommunal och Seko) och VA (med Kommunal). Sedan tidigare finns även avtal på Vård och Omsorgsbranschen, som fortfarande bara omfattar ungdomar.

De utvidgade YA-avtalen kommer att omfatta:

  • Ungdom mellan 16-24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet inom branschen (Kommunal)
  • Ungdom mellan 19-24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet inom branschen (Seko)
  • Ungdom mellan 16–24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod (Kommunal)
  • Ungdom mellan 19–24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod (Seko)
  • Fyllda 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader
  • Ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
  • Ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning
  • Ny i Sverige sedan 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare

Här kan du läsa mer om yrkesintroduktionsanställning och ta del av de nya avtalen