Chans att delta på nya medlemsdialoger om KFS framtid

Nu erbjuds fler tillfällen till medlemsdialog om planerna på att bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta.

- Årsstämman den 17 maj i Umeå kommer att bli ett beslutstillfälle och därför vill vi träffa så många som möjligt och föra en dialog kring vad förslaget innebär för medlemsföretagen. Under höstens medlemsdialoger nådde vi nästan hälften av våra medlemmar. Vi hoppas nu att ännu fler tar möjligheten att delta i dialogen med oss, säger KFS vd Monica Ericsson.

Medlemsdialogerna kommer att genomföras i Stockholm och det blir fyra tillfällen uppdelade på två dagar i början av april. Två av tillfällena kommer att rikta sig till samtliga branscher och två kommer att vara anpassade till energibranschen. Vi hoppas att så många som möjligt som behöver tar chansen att delta. I övrigt kommer vi att arbeta med direktutskick till branschråd och fortsätta informera via våra kanaler som webben, filmade intervjuer och nyhetsbrev och om det behövs erbjuder vi fler medlemsdialoger längre fram i vår, säger KFS vd Monica Ericsson.

Anmälan:

Ta tillfället i akt att göra din röst hörd och anmäl dig till något av de dialogtillfällen som listas nedan. Du som är vd och kontaktperson på våra medlemsföretag får även en direktinbjudan. Anmäl dig till någon av nedanstående träffar via länkarna:

3 april

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7   

5 april

Plats: Central Hotel, Vasagatan 38