Arkiv

 • Glad påsk önskar vi på KFS

  Skärtorsdagen är halvdag på KFS. Vi är tillbaka med ordinarie öppettider på tisdag 18/4.

 • Fler kan anställas med yrkesintroduktion

  Målgruppen för yrkesintroduktionsanställning utökas från och med den 1 maj: Förutom ungdomar omfattas nu även nyanlända och långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att detta ska hjälpa medlemsföretagen att bredda sin rekryteringsbas ytterligare för att säkerställa sina kompetensbehov, och samtidigt hjälpa fler grupper in på arbetsmarknaden.

 • Industriavtalet klart

  Industriavtalet är klart och parterna är överens. Avtalet är treårigt och innebär ett avtalsvärde på 6,5 procent. Avtalet slöts efter att parterna svarat ja på de opartiska ordförandens slutliga hemställan. - Vi är glada att märket innebär ett treårsavtal vilket medför en stabil löneutveckling. Vad gäller övriga delar av märket har vi inte analyserat klart vad det innebär för KFS förhandlingar, säger KFS tf förhandlingschef Anna Steen.

 • Välkommen till KFS, Eva Källén!

  Nu välkomnar vi vår nya receptionist Eva Källén, som tar över receptionen efter Lena Friberg som slutade hos oss den 29 mars. Utöver att ta emot besökare och telefonsamtal kommer Eva arbeta administrativt med bland annat medlemsärenden och medlemsansökningar.

 • KFS samarbetar med Arbetsförmedlingen för en inkluderande arbetsmarknad

  [Pressmeddelande]

  KFS har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans. Samarbetet ska bland annat förenkla för KFS medlemsföretag att tillhandahålla praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar. - En tydligare dialog med Arbetsförmedlingen kommer att underlätta vårt stöd till medlemsföretagen i deras arbete för en inkluderande arbetsmarknad, säger KFS VD Monica Ericsson.